วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จุฬาภรณ์ฯ เลย สร้างชื่อคว้าทอง LAB Global Final 2018 ที่เวียดนาม

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18 -25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ประกอบด้วยนายเฉลิมเกียรติ ยะพลหาและนางสาวเกศเกล้า ธนะสูตร โดยมีนางสาวดารณี ไชยเวช  เป็นครูที่ปรึกษา  ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจาก  12 ประเทศ  จำนวนกว่า  184 ทีม เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  Learning Across Border 2018 (LAB Global Final 2018) Hanoi National University of Education  กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  ด้วยผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การศึกษาผลของกิจกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนและฝนกรด" (The study of the Human Activities that affect to the relationship between Global Warming and Acid Rain) พร้อมสร้างชื่อสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal Award  ภายใต้การประกวดในธีม  "Human : incorporate ourselves into natural" ในการประกวดครั้งนี้ด้วย


.................................................
ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ผอ.กิตติชัย กรวยทอง ผอ.ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น